HUFBM PROJESİ FİRMA ANALİZİ

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

İsim Soyisim

Görevi / Ünvanı

E-posta Adresi

Şirket Adı ve Ünvanı

Bulunduğu Sanayi Sitesi

Adres

Web Adresi

Telefon (sabit hat)

Telefon (mobil hat)

S1 - Firmanızın ana faaliyet sahasını belirtiniz

S2 - Sivil - Askeri Havacılık, Uzay ve Savunma sektörleri ilginizi çekiyor mu?

BÖLÜM 2: ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ

S3 - Sektörünüzde (S1’deki sektör) kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz?

S4a - Şirketinizin ortaklık yapısı nedir?

S4b - Yabancı ortağınız var mı?

S5a - Siz dahil, tam zamanlı çalışan eleman sayısı kaç kişidir?

S5b - Siz dahil, tam zamanlı çalışan mühendis sayısı kaç kişidir?

S5c - Siz dahil, tam zamanlı çalışan teknisyen sayısı kaç kişidir?

S6 - 2014 yılı toplam satış gelirinizin % kaçını ihracat geliriniz oluşturmaktadır?

BÖLÜM 3: ALTYAPI

S7 - AR-GE bölümünüz var mı?

S8 - AR-GE bölümünüzde kaç mühendis çalışmaktadır?

S9 - Hangi konularda AR-GE çalışmalarınız var? Lütfen belirtiniz.

S10 - AR-GE çalışması yaptığınız herhangi bir kurum veya kuruluş var mıdır?

S11 - Kalite sertifikasyonlarınız bulunuyor mu? Varsa nelerdir?

S12 - CAD / CAM kullanıyor musunuz?

S13 - Hangi programları kullanıyorsunuz? Lütfen belirtiniz.

S14 - Firmanızda MRP, ERP Sistemleri mevcut mudur ?

S15 - Yakın veya orta vadede yeni bir yatırım planlıyor musunuz ?

S16 - Kullandığınız makine ve sayıları hakkında bilgi verir misiniz?

S17 - Devlet desteğinden faydalanıyor musunuz?

S18 - Havacılık ile ilgili yönlendirebileceğiniz ya da ortak çalışabileceğiniz firma var mı?

S19 - Önümüzdeki 2 yıl içinde İOSB dışına taşınma ihtimaliniz var mı?

Notlar