AIRBUS UÇAKLARINDA TÜRKİYE İMZASI!

İstanbul Kalkınma Ajansı
Hava Harp Okulu
IOSB
ITU
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı